COSL Rigmar og COSL Rival

En jack-up rigg og en flyterigg liggende i Kristiansand Havn.
COSL-Rigmar-COSL-Rival-kristiansand-havn
Riggen til venstre, COSL Rigmar, er en såkalt Jack up-rigg. Når den taues ut på lokasjon for oppdrag, for eksempel i Nordsjøen, kjøres de tre over 100 meter høye beina ned til de treffer havbunnen. Riggen løfter seg da opp over havoverflaten, og dette er “jekk-opp”-prinsippet, på godt norsk.

Riggen til høyre er COSL Rival, en flyterigg som har potonger under havoverflaten. Denne riggen har også “thrustere” som gjør at den kan kjøre for egen maskin og holde seg i posisjon. Hvis riggen skal fraktes over lengre avstander er det mest effektivt å bruke tauebåt.
Rigmar-kristiansand-havn