Møvik Fort i Kristiansand

Møvik fort i Kristiansand er vel verd et besøk for den historieinteresserte. Fortet ble bygget av tyskerne under 2. verdenskrig, da med navnet Batterie Vara.
møvik fort batterie vara
Møvik fort skulle sammen med et lignende batteri i Hanstholm, Danmark, angripe fiendtlige skip som forsøkte å komme seg gjennom Skagerak-passasjen. Rekkevidden for et skudd med kanonen "SK C-34" var på 55.000 meter.

I dag har man et eget kanonmuseum på Møvik fort, driftet av Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum Møvik. Museet gir et detaljert innblikk i hvordan fortet framsto da det fortsatt var under tysk kontroll.
møvik fort batterie vara kristiansand