Sverd i fjell

Sverd i fjell er et monument som ligger ved Hafrsfjord i Stavanger kommune. De tre sverdene ble reist i 1983.
sverd i fjell
Sverd i fjell ble laget av billedhugger Fritz Røed fra Bryne. Monumentet ble reist til minne om rikssamlingen i Hafrsfjord i år 872.

Symbolikken med tre sverd står ned i fjellet, er at de aldri skal brukes igjen.
Bildetekst: Inskripsjonen ved Sverd i fjell lyder: "Monument til minne om rikssamlingen i Hafrsfjord - Gave fra Sparebanken Rogaland - Utført av Fritz Røed".